Proiecte POS CCE

Proiecte POS CCE

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

"Competitivi împreună"

Programul Operațional Competitivitate
Axa Prioritară 2 "Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"
Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”
Acțiunea 2.2.1  „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE)
Organismul Intermediar: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Denumirea proiectului : ”CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI SECTORULUI TIC PENTRU COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ PRIN DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME ELECTRONICE INOVATIVE E-RETAIL”

Beneficiarul proiectului : DEMIUMA COMIMPEX SRL.
Valoarea totală a proiectului este de 6.120.068,61 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 3.510.678,90 lei, din care contribuția UE este de 2.984.077,07 lei și contribuția națională este de 526.601,83 lei.
Proiectul se implementează pe o durată de 24 luni în Municipiul Craiova Str. Ștefan Odobleja, Bloc a17, Scara 1, Etaj 1, Ap. 5, județul Dolj și în alte locații din țară, puncte de lucru ale DEMIUMA COMIMPEX SRL, începând cu data de 29.06.2017.
Proiectul se derulează în parteneriat cu societatea WEBART SOFTWARE DESIGN SRL, iar locația de implementare este în Municipiul Craiova Str. Ștefan Odobleja, Nr.8, Bloc A17, Scara 1, Ap. 5, județul Dolj.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității firmei pe piața națională prin dezvoltarea unei platforme electronice inovative e-retail în condiții de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
Principalele rezultate prevăzute ale proiectului sunt: Echipamente hardware IT și alte dispozitive aferente achiziționate– 54 bucăți; Aplicații software/licențe necesare implementării proiectului – 3 bucăți; Cercetare de piață pentru identificarea unor nișe de piață pentru platforma electronică inovativă e-retail – 1 bucată; Cercetare comportament consumator pe echipamente și aplicații electronice – 1 bucată; 1 platformă electronică inovativă e-retail.
Detalii suplimentare puteți obține de la persoana de contact: RADIAN DENISA-IULIA, Funcție Administrator DEMIUMA COMIMPEX SRL, Tel. 021/250.51.99; 021/250.52.99, Fax 021/250.54.35, e-mail: dradian@nissa.ro

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”