Proiecte POS CCE

Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii economice” 2007-2013

Axa Prioritară 3. – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
Domeniul major de intervenție  DMI 3.3. – Susținerea e-economiei


Operaţiunea 3.3.1. – Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.  

Autoritate de Management – MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Organism Intermediar – MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

Denumire proiect: „Creșterea competitivității întreprinderii SC DEMIUMA COMIMPEX SRL prin implementarea unei soluții informatice integrate de tip ERP”

Locaţia: București

Perioada de implementare: 02.01.2014-01.09.2015

Valoarea totală aprobată a proiectului este de 1.581.021,08 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 592.050,00 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 489.625,35 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 102.424,65 lei).

 

OBIECTIV GENERAL
Creșterea competitivității firmei prin dezvoltarea bazei materiale TIC și implementarea unei soluții informatice integrate de tip ERP în decurs de 12 luni.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Dezvoltarea infrastructurii TIC a companiei prin îmbunătățirea rețelei existente prin achiziționarea a 2 servere, 12 calculatoare portabile, 25 calculatoare desktop, 1 imprimantă multifuncțională, 15 scannere fixe magazin, 5 dispozitive mobile de comunicare de tip PDA în decurs de 12 luni.
  • Creșterea cu 10% a veniturilor generate din activitatea de comerț prin eficientizarea folosirii resurselor în întreprindere, într-o perioadă de 36 luni de la finalizarea proiectului.
  • Creșterea profitabilității firmei cu 15% (creșterea cu 15% a indicatorului profit / cifra de afaceri) în decurs de 36 luni de la finalizarea proiectului prin folosirea mai buna a resurselor umane și materiale, optimizarea proceselor manageriale, organizarea superioară a informațiilor și facilitarea accesului rapid la acestea, reducerea erorii umane și îmbunătățirea securității în prelucrarea informațiilor.

 

VALOARE ADAUGATĂ A PROIECTULUI

  • Consolidarea bazei materiale TIC a companiei solicitante prin achiziționarea a 2 servere, 12 calculatoare portabile, 25 calculatoare de birou, o imprimantă multifuncțională, 5 dispozitive mobile PDA de conectare la sistem și 15 scannere fixe pentru magazine,  (+  soft sistem operare, suită programe profesionale, soluții antivirus).
  • Obținerea de sporuri de productivitate a muncii prin mai buna organizare a resurselor și a sarcinilor de muncă și prin redirecționarea resurselor umane spre activități direct productive și generatoare de venit  în condițiile eliberării lor de sarcini cronofage a căror execuție va fi preluata de sistemul ERP.

 

  • Creșterea eficienței în companie prin mai buna repartizare a sarcinilor de muncă, economisirea de resurse și implicit diminuarea de costuri.
  • Îmbunătățirea proceselor decizionale prin facilitarea luării deciziilor în timp util pe baza  asigurării unui acces rapid la informații sortate, o procesare rapidă a informațiilor introduse în sistemul ERP și posibilitatea generării rapide și facile a unor rapoarte privind diferitele procese din companie de către sistemul ERP.

 

  • Preluarea de către sistem a multor sarcini dificil de realizat de către angajaţi generează economisirea resurselor (materiale, timp, mână de lucru) şi reorientarea acestora spre acele activităţi unde sunt strict necesare.
  • Creșterea veniturilor, cu o creștere procentuală mai mică a cheltuielilor și reducerea procentului de costuri operaționale în cifra de afaceri.

 

  • Siguranța în manipularea informațiilor și controlul riguros al accesului la date prin implementarea unor tehnologii de ultima oră bazată pe mai multe niveluri de securitate în ceea ce privește citirea, scrierea și ștergerea datelor, caracteristici de bază ale ERP-ului achiziționat. 

 

REZULTATE OBȚINUTE

Echipamente TIC achiziționate:
•        Server Operațional (server 1) – 1buc
•        Calculator desktop (server 2) – 1 buc
•        Calculator desktop – 25 buc
•        Calculator portabil – 12 buc
•        Dispozitiv mobil de conectare  la server și la rețea prin rețeaua telefonică – 5 buc
•        Scanere fixe magazine – 15 buc
•        UPS – 2 buc
•        Imprimantă multifuncțională – 1 buc
•        Rack – 1 buc
•        Sistem de prevenire și securizare – 1 buc

 

Aplicații informatice și licențe achiziționate:
•        Licența sistem de operare - 39 buc
•        Licențe suita programe profesionale de birou - 37 buc
•        Licența soft antivirus - 39 buc
•        Licențe ERP server - 1 buc
•        Licențe ERP client - 20 buc
•        Licențe ERP client retail - 15 buc
•        Licența WMS client - 4 buc
•        Licențe Resurse umane si salarizare client - 5 buc
•        Licențe CRM server - 1 buc
•        Licențe CRM – client - 20 buc

 

Soluția informatică integrată de tip ERP este marca SAP:

•        Număr de module funcționale: 4.

•        Număr de persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice: 25.

•        Număr de utilizatori (individuali, firme, instituţii) ai aplicaţiilor informatice: 55.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la persoana de contact: Radian Denisa-Iulia
Telefon: 021/25.05.199, Fax: 021/25.05.435, E-mail: dradian@nissa.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României